Bli med i nettverket

Digital Innlandet ønsker å samle hele IKT-sektoren i Innlandet.

Medlemmene består både av bedrifter som driver med IKT utvikling,

bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og akademia.

Som en samlet bransje vil Digital Innlandet med stor tyngde kunne benytte sin posisjon

til å fremme aktuelle IKT saker overfor det offentlige og politikere.

 

Som deltager i Digital Innlandet får du mulighet til å utvikle både egen og andres virksomhet gjennom deltagelse i våre aktiviteter, faglige forum og samarbeidsprosjekter. Gjennom å delta aktivt i nettverket får du: 

 

•Tilgang til nye kunder og markeder
•Relasjoner til relevante samarbeidspartnere
•Sparring på konkrete behov og problemstillinger
•Hjelp med prosjekter, innovasjon og kommersialisering
•Tilbud om å delta i samarbeidsprosjekter

•Tilgang til erfarings- og forskningsbasert kunnskap
•Fokus på saker som er viktige for din bedrift

 

Ønsker du å bli med?

Da tar vi gjerne en uformell prat rundt hvorfor du og bedriften ønsker å delta,

hvilke forventninger dere har til nettverket og hva dere kan bidra med. 

 

Send e-post eller ring

Kontakt gjerne nettverksleder Gunn Mari Rusten på e-post gunnmari@digitalinnlandet.no eller telefon 47 89 89 22.
 

Kaffe?

Vi tar gjerne et møte når det passer deg!

Medlemskontingent og partnerskap


Store deler av aktiviteten i Digital Innlandet finansieres av medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Medlemskontingenten fastsettes av medlemmene i årsmøte, og er for 2021 satt til:                                                                                                                                                                     

Mini - bedrift med inntil 5 ansatte: kr 2.500,-
Midi - bedrift med 6-20 ansatte: kr 7.500,-
Maxi - bedrift med 21-100 ansatte: kr 15.000,-
Super - bedrift med mer enn 100 ansatte: kr 30.000,-

Konsern - uavhengig av antall bedrifter som inngår i konsernet: kr 50.000,-


I tillegg har nettverket samarbeidsavtaler og partnerskap med en mengde aktører som støtter opp under nettverkes visjon og aktiviteter:


Kommuner - under 15 000 innbyggere: kr 15.000,-

Kommuner - over 15 000 innbyggere: kr 30.000,-
Partneravtale - 3 nivå: Kr 50.000,- / kr 30.000 / kr 15.000
Innovasjonsaktører - inkl. medlemskap tilknyttede start-ups: kr 20.000,- 

Egeninnsats og ressursbruk

 

Motivasjon for å samarbeide i nettverk kommer fra næringslivet. Uten at det oppleves som nyttig og interessant å være med, vil ikke Digital Innlandet lykkes over tid. Nøkkelen til suksess ligger i bedriftene og deres engasjement.

 

Gjennom sitt medlemskap i nettverket forplikter medlemmene seg til å bidra med egeninnsats, dvs. den tid og de ressurser medlemmene legger ned for egen regning. Dette gjøres gjennom deltagelse i aktiviteter og prosjekter i regi av Digital Innlandet, hvor medlemmene bidrar med sin kompetanse i den hensikt å nå nettverkets mål. 

 

Det legges ned et betydelig antall timer i nettverksaktiviteter fra bedriftene. I 2020 vil innsatsen overstige 1 million NOK i verdi.