Bli med i nettverket

Digital Innlandet jobber for å styrke IKT/tech som næring i Innlandet, og øke antall arbeidsplasser innen IKT/tech i alle bransjer. Medlemmene består både av bedrifter som driver med IKT utvikling, bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og akademia.

  

Gjennom Digital Innlandet får du mulighet til å utvikle både egen og andres virksomhet gjennom deltagelse i våre aktiviteter, faglige forum og samarbeidsprosjekter.Gjennom å delta aktivt i nettverket får du: 

 

•Tilgang til nye kunder og markeder
•Relasjoner til relevante samarbeidspartnere
•Sparring på konkrete behov og problemstillinger
•Hjelp med prosjekter, innovasjon og kommersialisering
•Tilbud om å delta i samarbeidsprosjekter

•Tilgang til erfarings- og forskningsbasert kunnskap
•Fokus på saker som er viktige for din bedrift

 

 

Ønsker du å bli med?

 Ta kontakt med nettverksleder Gunn Mari Rusten
gunnmari@digitalinnlandet.no / tlf. 47 89 89 22. 

Medlemskontingent og partnerskap


Store deler av aktiviteten i Digital Innlandet finansieres av medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Medlemskontingenten fastsettes av styret og er for 2023 satt til:                                                                                                                                 

Mini - bedrift med inntil 5 ansatte: kr 3.500,-
Midi - bedrift med 6-20 ansatte: kr 10.000,-

Medi -bedrift med 21-50 ansatte: 22.500,-
Maxi - bedrift med 51-99 ansatte: kr 30.000,-
Super - bedrift med mer enn 100 ansatte: kr 45.000,-

Konsern - uavhengig av antall bedrifter som inngår i konsernet: kr 75.000,-


I tillegg har nettverket samarbeidsavtaler og partnerskap med en mengde aktører som støtter opp under nettverkes visjon og aktiviteter:


Kommuner - under 15 000 innbyggere: kr 15.000,-

Kommuner - over 15 000 innbyggere: kr 30.000,-
Partneravtale - 3 nivå: Kr 50.000,- / kr 30.000 / kr 15.000
Innovasjonsaktører - inkl. medlemskap tilknyttede start-ups: kr 25.000,- 

 

Det gir 10% rabatt på medlemskontigente til medlemmer som bidrar med medfinansiering i form av kontantbidrag (penger) til prosjekter eid av Digital Innlandet, som f.eks. "The Norwegian Cluster of Cyber Security".

Egeninnsats og ressursbruk

 

Motivasjon for å samarbeide i nettverk kommer fra næringslivet. Uten at det oppleves som nyttig og interessant å være med, vil ikke Digital Innlandet lykkes over tid. Nøkkelen til suksess ligger i bedriftene og deres engasjement.

 

Gjennom sitt medlemskap i nettverket forplikter medlemmene seg til å bidra med egeninnsats, dvs. den tid og de ressurser medlemmene legger ned for egen regning. Dette gjøres gjennom deltagelse i aktiviteter og prosjekter i regi av Digital Innlandet, hvor medlemmene bidrar med sin kompetanse i den hensikt å nå nettverkets mål. 

 

Det legges ned et betydelig antall timer i nettverksaktiviteter fra bedriftene, og den årlige innsatsen overstiger 1 million NOK i verdi.

 

 

 

 

Motta vårt nyhetsbrev
Hold deg oppdatert på hva som skjer i Digital Innlandet
Hvem vil du motta nyhetsbrev fra?

Ved å skrive inn e-postadressen din ovenfor og klikke på «registrer» samtykker du til at vi sender deg informasjon og nyhetsbrev og at vi bruker e-postadressen din til å gjøre dette.»