Bli medlem av Digital Innlandet

Hva får du som medlem?

  -

 • • Tilgang på arenaer og nettverk som kobler techselskaper, innovasjonsaktører og akademia
  Møteplasser med mål om kompetanse og læring, erfaringsutveksling, etablering av felles prosjekt og nettverksutvikling
  • Være en viktig aktør i utviklingen av Innlandet som en attraktiv region
  Profilering og synlighet på digitale flater og arrangement
  • Toneangivende i å bygge kultur for digital transformasjon
  • Delta i regional, nasjonal og internasjonal aktivitet
  • Aktivt bidra til styrking av infrastruktur for innovasjon og samhandling
  • Stemmerett og medvirkning i foreningen

 

 

 

Medlemskontingent: Gjeldende priser for medlemskap i Digital Innlandet

 

 

Bedriftstype Antall Ansatte Kontingent
Mini-bedrift Inntil 5 3500 kroner 
Midi-bedrift 6-20 10.000 kroner
Medi-bedrift 21-50 22.500 kroner
Maxi-bedrift 51-99 30.000 kroner
Super-bedrift Over 100

45.000 kroner

Konsern Uavhengig av antall 75.000 kroner
Kommuner Under 15 000 innbyggere 15.000 kroner
Kommuner Over 15 000 innbyggere 30.000 kroner
Partneravtale 3 nivåer 50.000/30.000/15.000 kroner
Innovasjonsaktører Inkludert medlemskap for tilknyttede start-ups 25.000 kroner

 

Hvorfor bli medlem?  
Digital Innlandet er et nettverk som jobber for å skape vekst og utvikling innen IKT/tech-sektoren Vårt mål er å utvikle bransjen i Innlandet og øke antallet IKT/tech arbeidsplasser gjennom samarbeid, kunnskapsdeling og innovasjon.

 

Bli medlem
Kontakt daglig leder Gunn Mari Sund Rusten for mer informasjon om Digial Innlandet og medlemsskap:
Epost: gunnmari@digitalinnlandet.no    
Telefon: 47 89 89 22 

 

Bli medlem

Motta vårt nyhetsbrev
Hold deg oppdatert på hva som skjer i Digital Innlandet
Hvem vil du motta nyhetsbrev fra?

Ved å skrive inn e-postadressen din ovenfor og klikke på «registrer» samtykker du til at vi sender deg informasjon og nyhetsbrev og at vi bruker e-postadressen din til å gjøre dette.»