Hold deg oppdatert!

Delta på våre arrangementer og møteplasser

Oversikt arrangementer og møteplasser

Her finner du oversikt over ulike arrangementer og møteplasser for læring, deling og nettverksbygging. Noen er åpne for alle, mens andre er forbeholdt medlemmer av Digital Innlandet.

 

Følg oss på Facebook, så er det lettere å holde seg oppdatert!

Webinar om næringsretta virkemidler

Fredag 28. januar kl. 11.00 - 12.30 digitalt på Teams

 

Velkommen til informasjonsmøte om aktuelle støtteordninger til forsknings- og utviklingsprosjekter i bedrifter i 2022 fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge Innlandet, Regionale forskningsfond Innlandet og FORREGION Innlandet.

 

Det blir informasjon om aktuelle støtteordninger, søknadsfrister og om kriterier for å søke. Det vil også gis mulighet for å booke én-til-én-møter for veiledning med aktørene etter seminaret.

 

For å få tilsendt Teams-lenke må du melde deg på her

Fagforum digital sikkerhet: Styringssystem (ISO 27001) for informasjonssikkerhet i industribedrifter

Fredag den 21. januar kl. 10 -12
2. etasje Læringsfabrikken, Kortosvegen på Raufoss


Arrangementet er gratis, men krever PÅMELDING HER

 

Målet er at deltagerne i løpet av 2 timer skal få kunnskap om hva et styringssystem for informasjonssikkerhet gir bedriften og hvordan man innfører et slikt system i praksis, inkludert tid og kostnader dette innebærer. Fagforumet legger opp til erfaringsutveksling og vil gi deltakerne konkret innsikt i hva som kreves og hvordan man i praksis går frem for å strukturere arbeidet med informasjon- og digital sikkerhet i en industribedrift.

 

PROGRAM:

- Innlegg: Kort om styringssystem for informasjonssikkerhet og hva dette kan gi en industribedrift. Siv Hilde Houmb, Houmb AS og Prof. II NTNU.
- Innlegg: Erfaringer og utfordringer med digital sikkerhet. Dag Arnesen, forretningsutvikler IDT Solutions AS.
- Innlegg: Erfaring fra innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet. Merete Ask, Information Security Manager Nammo.

 

Arrangementet er i samarbeid med Cyberland, NCE Manufacturing og TotAl-gruppen.

Digital kick-off for cybersikkerhetsklyngen

Tirsdag 11. januar kl. 08.00 - 09.30 digitalt på Teams

 

Digital Innlandet og prosjektet Cyberland har inngått samarbeid om etablering av en cybersikkerhetsklynge i Innlandet. For å markere at vi er i gang med arbeidet, inviteres alle i Innlandet som jobber med cybersikkerhet eller som har vedtatt at de skal jobbe med cybersikkerhet til en digital «kick-off».

 

Det blir informasjon om hva som skal skje framover i klyngesamarbeidet, NTNU vil si litt om på hvilke områder de ønsker samarbeid med næringslivet, TietoEvry vil presentere hvilke muligheter de som en internasjonal aktør ser i et klyngesamarbeid med miljøene i Innlandet, og vi får presentert gode eksempler på cybersikkerhetssatsinger i Innlandet.

Det legges opp til dialog og tilbakemeldinger rundt det som presenteres.

 

For å motta lenke til møtet må du melde deg på her

 

Fra idè til handling, innovative anskaffelser i praksisfeltet fra helse- og omsorgstjenesten

Torsdag 13. januar kl. 09.00 - 11.00 digitalt på Teams
 

Hva kan skje når behov møter løsning gjennom metodikk for innovative anskaffelser?
I dette webinaret får du faglige innlegg, praktiske eksempler og panelsamtaler med overføringsverdi til å løse behov i din virksomhet.

 

Om arrangementet

Virksomhetsledere og leverandører vil bidra med sine erfaringer, dele innsikt og gi inspirasjon til hvordan du kan løse din virksomhets oppgaver, og nå virksomhetens mål, ved bruk av innovative anskaffelser.

Vi setter søkelys på hvordan offentlige virksomheter og bedriftene selv, kan være pådrivere for at nye løsninger på utfordringer og behov, utvikles og tilgjengeliggjøres. Du får innsikt i prosesser, – og blir kjent med løsninger.

 

Webinaret er i regi av Helseinn sammen med Nasjonalt program for Leverandørutvikling og Digital Innlandet.

 

Mer informasjon og påmelding på Helseinns nettsider 

Fagforum digital sikkerhet: 
Styringssystem (ISO 27001) for informasjonssikkerhet i industribedrifter

Fredag den 21. januar kl. 10 -12

2. etasje Læringsfabrikken, Kortosvegen på Raufoss

Arrangementet er gratis, men krever PÅMELDING HER

 

Målet er at deltagerne i løpet av 2 timer skal få kunnskap om hva et styringssystem for informasjonssikkerhet gir bedriften og hvordan man innfører et slikt system i praksis, inkludert tid og kostnader dette innebærer. Fagforumet legger opp til erfaringsutveksling og vil gi deltakerne konkret innsikt i hva som kreves og hvordan man i praksis går frem for å strukturere arbeidet med informasjon- og digital sikkerhet i en industribedrift.

 

PROGRAM:

- Innlegg: Kort om styringssystem for informasjonssikkerhet og hva dette kan gi en industribedrift. Siv Hilde Houmb, Houmb AS og Prof. II NTNU.
- Innlegg: Erfaringer og utfordringer med digital sikkerhet. Dag Arnesen, forretningsutvikler IDT Solutions AS.
- Innlegg: Erfaring fra innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet. Merete Ask, Information Security Manager Nammo.

 

Arrangementet er i samarbeid med NCE Manufacturing og TotalGruppen, og er en del av programmet under Industridagene og Nasjonal Sikkerhetsmåned

Frokostmøte: Er du sikker?

Gründerparken, Nygata 22A, 3. etasje, 2380 Brumunddal fredag den 29. oktober kl. 08 - 10

Arrangementet er gratis, men krever PÅMELDING HER

 

Oktober er sikkerhetsmåneden og i den forbindelse så inviterer Ringsaker Kommune og Digital Innlandet til et uformelt frokostmøte med noe å bite og litt påfyll av sikkerhetsinspirasjon. Vi kommer til å ta for oss en hendelse, hva du som sluttbruker kan gjøre og hva som kan være lurt å tenke på i bedriften til det daglige. Du trenger ikke å være sikkerhetsekspert for å delta her. Dette er for alle. Velkommen!

 

PROGRAM:

- Velkommen og praktisk informasjon 

- Innledningspanel: Hvordan er det å stå midt i et angrep? Erfaringer fra løsepengeangrep (ransomware) i Østre Toten kommune, ved Marius Slåttsveen, LindbakIT

- Strukturert tilnærming til digital sikkerhet og hvorfor det er viktig, ved Siv Houmb, Houmb AS

- Kaffepause

- Hva utsettes brukere for og hva kan DU gjøre som sluttbruker? Mats Thorvaldsen, LindbakIT

- Hvordan tenke sikkerhet i hverdagen? Erlend A. Engum, Houmb AS

- Diskusjon og avslutning

Arendalsuka: Delta på regionalt event!

Wood Hotel tirsdag den 17. august kl. 08.30 - 11.30 (påmelding)

 

I samarbeid med Digital Innlandet, Sparebank1 Østlandet og Ringsaker kommune inviterer TietoEVRY på Innlandet til et regionalt "Arendals-event". Det blir live-sending fra Arendal, faglige innlegg og debatt rundt lokale saker som opptar oss og Innlandet. Vi kommer spesifikt ta opp temaet rund AI og praktisk bruk av dette og hvordan det kan brukes til å gi oss bedre liv i fremtiden.

Arrangementet avsluttes med lunsj.

 

Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest! Mer info og påmelding finner du ved å klikke på lenken her og scrolle deg ned til seksjonen "Velkommen til regionale eventer 17.8."

Fagforum front-end utvikling: Introduksjon til rammeverk i JavaScript og Vue.js

 

Torsdag den 9. september kl. 14 - 15.00 digitalt på Teams.

Arrangementet er gratis, men krever PÅMELDING https://bit.ly/3kLTpZm

 

Velkommen til første møte i vårt nye fagforum innen frontend utvikling! 
Tema for samlingen er rammeverk. Det legges som vanlig opp til erfaringsutveksling og dialog, i tillegg til 2 faglige innlegg.


PROGRAM
Runar Brekkhus vil gi en introduksjon til rammeverk i JavaScript: Hva er egentlig et rammeverk, og hvorfor har JavaScript så utrolig mange? Han vil også gjennomgå noen viktige milepæler i JavaScripts historie og kikker på hvordan man bruker rammeverk i dag.
Rolf Haug var med på å grunnlegge Vue School og  vil i sitt innlegg gi en innføring i hvordan Vue.js kan hjelpe deg og din bedrift å lage moderne nettsider og applikasjoner på en rask, robust, og effektiv måte.


Fagforum er en møteplass for deg som er interessert i, har grunnleggende kompetanse innen og/eller jobber med frontend utvikling. Vi ønsker deltagere fra alle bransjer og sektorer velkommen.

Webinarserie: Gode offentlige anskaffelser

(kun for medlemmer)


Sammen med Nasjonalt program for leverandørutvikling har vi laget en webinarserie eksklusivt for medlemmer i Digital Innlandet. Webinarene passer for de som er nysgjerrige på forretningsmuligheter innen offentlige anskaffelser, medlemmer som ikke har jobbet så mye med offentlige anskaffelser, eller som skal jobbe (mer) med dette framover. Deltagelse skal gi godt nok grunnlag for å forstå anbudsprosessen, til å skrive tilbud i en anskaffelsesprosess, og til å samarbeide rundt en anskaffelse.

 

Overskrifter for samlingene er:
Webinar 1, torsdag 19. august kl. 13 - 15: Gode offentlige anskaffelser, en innføring i regelverket
Webinar 2, torsdag 26. august kl. 13 -15: Hvordan skrive et godt tilbud i en anskaffelsesprosess
Webinar 3, trsdag 2. september kl. 13 - 15: Leverandørsamarbeid i praksis

 

Kjersti Granaasen leder Leverandørutviklingsprogrammet i Innlandet og vil stå for innholdet i de to første webinarene. På det tredje webinaret vil Ikomm dele erfaringer rundt hvordan man får til godt leverandørsamarbeid. Det legges opp til erfaringsdeling og dialog på alle samlinger.

 

De som ønsker å delta må melde seg på her https://forms.office.com/r/pK6rSc60Zz
Deltagelse er gratis. Detaljert program for hver samling sendes de påmeldte.

De offentlige tjenestene digitaliseres: Hvordan kan næringslivet komme til bordet?


Onsdag 18. august kl. 14.00 - 15.30 på Bright House (Mustad Næringspark, Gjøvik) i samarbeid med nettverket HelseINN (kun for medlemmer)


Det offentlige representerer et stort marked, og er midt inne i en betydelig omstillingsprosess som krever store investeringer i både tjenester og utstyr. Omfattende omstillingsprosesser krever en type dialog og samarbeid, hvor aktørenes rolle blir å være partnere for å løse utfordringene – basert på en felles forståelse av problemstillingene. Hvordan kan leverandørene komme til for å bli delaktige dette?


Vi inviterer til dialogmøte hvor vi diskuterer mulighetene, og hvordan vi kan bruke nettverkene våre som mulig innfallsport.
Tor Sætrang fra HelseINN vil være innleder og styre i dialogen.


For å få til god dialog ønsker vi å gjennomføre dette som et fysisk møte, og deltagere må melde seg å her