Hold deg oppdatert!

Delta på våre arrangementer og møteplasser

Oversikt arrangementer og møteplasser

Her finner du oversikt over ulike arrangementer og møteplasser for læring, deling og nettverksbygging. Noen er åpne for alle, mens andre er forbeholdt medlemmer av Digital Innlandet.

 

Følg oss på Facebook, så er det lettere å holde seg oppdatert!

Innovative offentlige anskaffelser – med eksempler fra praksisfeltet i helsetjenesten

 Torsdag 13. januar kl. 09.00 - 11.00 på Bright House, Gjøvik + digitalt 

 

Sammen med Leverandørutviklingsprogrammet og Digital Innlandet inviterer Helseinn til webinar for å sette søkelys på innovative offentlige anskaffelser (IOA) og mulighetene for helsetjenesten.

 

Med metodikk fra IOA kan nye løsninger på utfordringer og behov, knyttet til alt fra demografi og ungt utenforskap, til rus og psykiatri, utvikle seg og bli tilgjengelige. Også etableringen av en ny sykehusstruktur i Innlandet krever at vi jobber på nye måter og samarbeider på tvers av sektorer og virksomheter.

 

I dette webinaret gir vi deg som kjenner praksisfeltet, og som kjenner på behovet, en introduksjon og inspirasjon til hvordan du kan løse oppgavene. Samtidig som virksomhetens mål nås. Du vil også møte virksomhetsledere og leverandører til samtale om erfaring fra IOA.

 

Mer informasjon og påmelding på Helseinns nettsider 

Fagforum digital sikkerhet: 
Styringssystem (ISO 27001) for informasjonssikkerhet i industribedrifter

Ny dato kommer!

 

Målet er at deltagerne i løpet av 2 timer skal få kunnskap om hva et styringssystem for informasjonssikkerhet gir bedriften og hvordan man innfører et slikt system i praksis, inkludert tid og kostnader dette innebærer. Fagforumet legger opp til erfaringsutveksling og vil gi deltakerne konkret innsikt i hva som kreves og hvordan man i praksis går frem for å strukturere arbeidet med informasjon- og digital sikkerhet i en industribedrift.

 

PROGRAM:

- Innlegg: Kort om styringssystem for informasjonssikkerhet og hva dette kan gi en industribedrift. Siv Hilde Houmb, Houmb AS og Prof. II NTNU.
- Innlegg: Erfaringer og utfordringer med digital sikkerhet. Dag Arnesen, forretningsutvikler IDT Solutions AS.
- Innlegg: Erfaring fra innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet. Merete Ask, Information Security Manager Nammo.

 

Arrangementet er i samarbeid med NCE Manufacturing og TotalGruppen, og er en del av programmet under Industridagene og Nasjonal Sikkerhetsmåned

Frokostmøte: Er du sikker?

Gründerparken, Nygata 22A, 3. etasje, 2380 Brumunddal fredag den 29. oktober kl. 08 - 10

Arrangementet er gratis, men krever PÅMELDING HER

 

Oktober er sikkerhetsmåneden og i den forbindelse så inviterer Ringsaker Kommune og Digital Innlandet til et uformelt frokostmøte med noe å bite og litt påfyll av sikkerhetsinspirasjon. Vi kommer til å ta for oss en hendelse, hva du som sluttbruker kan gjøre og hva som kan være lurt å tenke på i bedriften til det daglige. Du trenger ikke å være sikkerhetsekspert for å delta her. Dette er for alle. Velkommen!

 

PROGRAM:

- Velkommen og praktisk informasjon 

- Innledningspanel: Hvordan er det å stå midt i et angrep? Erfaringer fra løsepengeangrep (ransomware) i Østre Toten kommune, ved Marius Slåttsveen, LindbakIT

- Strukturert tilnærming til digital sikkerhet og hvorfor det er viktig, ved Siv Houmb, Houmb AS

- Kaffepause

- Hva utsettes brukere for og hva kan DU gjøre som sluttbruker? Mats Thorvaldsen, LindbakIT

- Hvordan tenke sikkerhet i hverdagen? Erlend A. Engum, Houmb AS

- Diskusjon og avslutning

Arendalsuka: Delta på regionalt event!

Wood Hotel tirsdag den 17. august kl. 08.30 - 11.30 (påmelding)

 

I samarbeid med Digital Innlandet, Sparebank1 Østlandet og Ringsaker kommune inviterer TietoEVRY på Innlandet til et regionalt "Arendals-event". Det blir live-sending fra Arendal, faglige innlegg og debatt rundt lokale saker som opptar oss og Innlandet. Vi kommer spesifikt ta opp temaet rund AI og praktisk bruk av dette og hvordan det kan brukes til å gi oss bedre liv i fremtiden.

Arrangementet avsluttes med lunsj.

 

Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest! Mer info og påmelding finner du ved å klikke på lenken her og scrolle deg ned til seksjonen "Velkommen til regionale eventer 17.8."

Fagforum front-end utvikling: Introduksjon til rammeverk i JavaScript og Vue.js

 

Torsdag den 9. september kl. 14 - 15.00 digitalt på Teams.

Arrangementet er gratis, men krever PÅMELDING https://bit.ly/3kLTpZm

 

Velkommen til første møte i vårt nye fagforum innen frontend utvikling! 
Tema for samlingen er rammeverk. Det legges som vanlig opp til erfaringsutveksling og dialog, i tillegg til 2 faglige innlegg.


PROGRAM
Runar Brekkhus vil gi en introduksjon til rammeverk i JavaScript: Hva er egentlig et rammeverk, og hvorfor har JavaScript så utrolig mange? Han vil også gjennomgå noen viktige milepæler i JavaScripts historie og kikker på hvordan man bruker rammeverk i dag.
Rolf Haug var med på å grunnlegge Vue School og  vil i sitt innlegg gi en innføring i hvordan Vue.js kan hjelpe deg og din bedrift å lage moderne nettsider og applikasjoner på en rask, robust, og effektiv måte.


Fagforum er en møteplass for deg som er interessert i, har grunnleggende kompetanse innen og/eller jobber med frontend utvikling. Vi ønsker deltagere fra alle bransjer og sektorer velkommen.

Webinarserie: Gode offentlige anskaffelser

(kun for medlemmer)


Sammen med Nasjonalt program for leverandørutvikling har vi laget en webinarserie eksklusivt for medlemmer i Digital Innlandet. Webinarene passer for de som er nysgjerrige på forretningsmuligheter innen offentlige anskaffelser, medlemmer som ikke har jobbet så mye med offentlige anskaffelser, eller som skal jobbe (mer) med dette framover. Deltagelse skal gi godt nok grunnlag for å forstå anbudsprosessen, til å skrive tilbud i en anskaffelsesprosess, og til å samarbeide rundt en anskaffelse.

 

Overskrifter for samlingene er:
Webinar 1, torsdag 19. august kl. 13 - 15: Gode offentlige anskaffelser, en innføring i regelverket
Webinar 2, torsdag 26. august kl. 13 -15: Hvordan skrive et godt tilbud i en anskaffelsesprosess
Webinar 3, trsdag 2. september kl. 13 - 15: Leverandørsamarbeid i praksis

 

Kjersti Granaasen leder Leverandørutviklingsprogrammet i Innlandet og vil stå for innholdet i de to første webinarene. På det tredje webinaret vil Ikomm dele erfaringer rundt hvordan man får til godt leverandørsamarbeid. Det legges opp til erfaringsdeling og dialog på alle samlinger.

 

De som ønsker å delta må melde seg på her https://forms.office.com/r/pK6rSc60Zz
Deltagelse er gratis. Detaljert program for hver samling sendes de påmeldte.

De offentlige tjenestene digitaliseres: Hvordan kan næringslivet komme til bordet?


Onsdag 18. august kl. 14.00 - 15.30 på Bright House (Mustad Næringspark, Gjøvik) i samarbeid med nettverket HelseINN (kun for medlemmer)


Det offentlige representerer et stort marked, og er midt inne i en betydelig omstillingsprosess som krever store investeringer i både tjenester og utstyr. Omfattende omstillingsprosesser krever en type dialog og samarbeid, hvor aktørenes rolle blir å være partnere for å løse utfordringene – basert på en felles forståelse av problemstillingene. Hvordan kan leverandørene komme til for å bli delaktige dette?


Vi inviterer til dialogmøte hvor vi diskuterer mulighetene, og hvordan vi kan bruke nettverkene våre som mulig innfallsport.
Tor Sætrang fra HelseINN vil være innleder og styre i dialogen.


For å få til god dialog ønsker vi å gjennomføre dette som et fysisk møte, og deltagere må melde seg å her

Fagforum for data science: Hvordan bruker Grieg Connect maskinlæring?

Fredag 11. juni kl. 13.30 - 15.00 digitalt på Teams eller oppmøte på NT6, Gjøvik.

 

PÅMELDING: Du må melde deg på her for å få tilsendt Teamslenke til møtet. Det er også mulig å delta fysisk hos NT6 på Gjøvik. Du må da sende en epost til gunnmari@digitalinnlandet.no med navn og telefonnummer pga. evt. smittesporing.

 

Grieg Connect er et programvareselskap som leverer egenutviklede skalerbare systemløsninger, og er ledende med flere etablerte produkter for havnevesen, logistikkbaser, industriaktører, offentlige myndigheter og rederier i Norge og Skandinavia. De vil dele kunnskap rundt hvordan de utnytter maskinlæring, og hvordan de setter maskinlæringsmodellene ut i produksjon.

 

Kåre Blakstad er utvikler og arkitekt hos Grieg Connect. Han jobber med å digitalisere havner, terminaler og rederier fra kontoret på Gjøvik. Kåre brenner for, og jobber mest med, sanntidsprosessering av fartøy.

 

Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling mellom deltagerne.

Lederforum: Trenger vi fortsatt kontoret etter korona?

Onsdag den 2. juni kl. 15 - 16.30 digitalt på Teams (kun for medlemmer).

 
Flere er opptatt av å finne gode argumenter for hvorfor, og gode løsninger for hvordan de skal få ansatte tilbake på kontoret når samfunnet åpner igjen. 

Vi inviterer til dialog og erfaringsutveksling rundt framtidens kontor- og arbeidsplass.

 

PROGRAM:
-AnyShore - en heldigital arbeidshverdag
Øyvind Stensby, Business Unit Director SAP i Experis
-Nærkontor for folk, fjernkontor for selskaper
Andrea Hvattum skal overta barndomsgården på Hadeland sommeren 2021, og etablerer Grinakerhagen på gården med bla. Karriereinspirasjon og Kontorlandskap i kulturlandskap.
-Midt i pandemien; hva gjør vi for felleskapet?
Kultursjef Marianne Steinsrud i Eidsiva Bredbånd forteller om kulturbygging og rekrutering under pandemien.
-Hvorfor skal vi ha et kontor?
Lars Ingar Øien er daglig leder i TRETOEN AS (321) som etter over ett år på hjemmekontor snart skal flytte inn i nye lokaler. Hva ser vi etter i et kontor i 2021, post korona? 

 

Fagforum innovasjon og forretningsutvikling:
Erfaringsdeling fra innovasjonsarbeid i Norsk Tipping

 

Digitalt lunsjwebinar onsdag 12. mai kl. 11.00 - 12.00 på Teams.

 

PÅMELDING: Du må melde deg på her for å få lenke til Teamsmøtet.


Etter en omorganisering for snart tre år siden har Norsk Tipping valgt å la arbeidet med innovasjon og utvikling i all hovedsak foregå i team i strømmer. Hva har de lært gjennom disse tre årene når det kommer til det å jobbe med innovasjon og forretningsutvikling? Hvordan er det å jobbe med innovasjon og forretningsutvikling i et større statlig eid selskap? Og hvilke erfaringer har de gjort seg som de tror andre kan lære eller la seg inspirere av?

 

Innlegg fra Marthe Kristine Hafsahl Karset og Tor Erik Hagen.


Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling mellom deltagerne.

 

Link til presentasjonen Norsk Tipping

Fagforum digital sikkerhet:
Styringssystem og strukturert tilnærming til informasjonssikkerhet

Mandag 10. mai kl. 15.00 - 17.00 digitalt på Teams eller oppmøte i Gründerparken Brumunddal

 

PÅMELDING: Du må melde deg på her for å få lenke til Teamsmøtet. Det er også mulig å delta fysisk i Gründerparken, Brumunddal. Du må da send en epost til gunnmari@digitalinnlandet.no med navn og telefonnummer pga. evt. smittesporing.

 

ISO 27001 er en internasjonal standard for å etablere og sertifisere et styringssystem for informasjonssikkerhet. Et styringssystem betyr i praksis en strukturert tilnærming, og standarden er et av flere hjelpemidler for å oppnå dette. Fagforumet vil ta for seg styringssystem og risikostyring, med fokus på metode, rammeverk og praktisk erfaring. Det blir innlegg ved Aida Omerovic fra Norsk Regnesentral, og Helene Birkeland og Terje Vernholt fra Netsecurity AS. Siv Hilde Houmb fra Houmb AS moderer og leder møtet.

 

Fagforum i digital sikkerhet legger til rette for dialog og faglig erfaringsutveksling rundt digital sikkerhet, og er et samarbeid mellom nettverkene Digital Innlandet og CyberLand.

Lederforum: Virkemidler innen forskning
og innovasjon

 

Onsdag 24. mars kl. 15.00 - 16.30 digitalt på Teams.

 

Kun for medlemmer av Digital Innlandet.

 

Det finnes utallige tilskuddsordninger og virkemidler bedrifter kan søke på i det offentlige virkemiddelapparatet, og det kan være vanskelig å få oversikt over de mulighetene som finnes. Vi har derfor invitert Forskningsrådet til å presentere et knippe av sine mest aktuelle ordninger, sammen med Regionale Forskningsfond Innlandet og Innlandet fylkeskommune. 

 
PROGRAM:
Informasjon om Regionale Forskningsfond Innlandet ved Hilde Ulvatne Marthinsen
Informasjon om FORREGION ved Inga Blæsterdalen
Info fra Forskningsrådet ved Elisabeth Frydenlund
 
I tillegg vil Kong Arthur dele er faringer fra bruk av Skattefunn, og Ikomm vil dele erfaringer rundt forskningsprosjekter.

 

Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling.

Fagforum digital sikkerhet:
Hvordan kjøpe sikkert?

Mandag 22. mars kl. 15.00 - 17.00 digitalt på Teams.

 

PÅMELDING: Du må melde deg på her for å få lenke til Teamsmøtet. Det er også mulig å delta fysisk i Gründerparken, Brumunddal. Du må da send en epost til gunnmari@digitalinnlandet.no med navn og telefonnummer pga. evt. smittesporing.

 

I dette møtet belyser vi sikkerhet ved innkjøp og i leverandørkjeden. På fagspråket heter dette 'Supply Chain Risk Management'.

 

PROGRAM:

- Vet du hvor du er i leverandørkjeden og hvilket ansvar du har?

- Hvilke systemer og utstyr har du og hvem har sikkerhetsansvaret?

- Har du en strukturert måte å kommunisere krav og forventninger på?

- Brukers kontrakter og kravdokumenter effektivt for å oppnå mål?

- Følger du opp leverandører og partnere?

- Har du en plan når noe går galt?

 

Faglige bidragsytere i forumet er Houmb AS om er spesialister innen digital sikkerhet og cybersikring, Recab som er leverandør av spesialløsninger til forsvaret og industribedrifter, samt industribedriften IDT Solutions AS.

 

Fagforum i digital sikkerhet legger til rette for dialog og faglig erfaringsutveksling rundt digital sikkerhet, og er et samarbeid mellom nettverkene Digital Innlandet og CyberLand.

Fagforum innovasjon og forretningsutvikling:
Hvordan bli mer datadrevet?

Digitalt lunsjwebinar tirsdag 16. mars kl. 11.00 - 12.00

 

 

I dette mini-seminaret lærer du hvordan virksomheter kan dra nytte av data for å ta faktabaserte beslutninger, og hvordan man går frem for å skape en datadrevet kultur. Det presenteres både beste praksis og konkrete eksempler.

 

PÅMELDING: Du må melde deg på her for å motta lenke til webinaret.

 

PROGRAM:

Kl. 11:00: "Fra magefølelse og synsing til datadrevne beslutninger" ved Arnstein Solbrekke, rådgiver i Intelligence. Intelligence AS er et konsulentselskap med base i Lillehammer og Oslo som hjelper virksomheter med beslutningsstøtte, digital omstilling og prosessforbedring.

 

Kl. 11:30: "Project data driven" ved Dan Sørensen, CDO og Senior Advokat i Advokatfirmaet Selmer. Selmer er en av Norges største og mest anerkjente advokatfirmaer innen forretningsjus og finansiell rådgivning. Sørensen vil fortelle hvordan gikk de frem for å skape en datadrevet kultur blant sine advokater.

 

Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling mellom deltagerne.

Lederforum: Virkemidler Innovasjon Norge

Onsdag den 10. mars kl. 15.00 - 16.30 på Teams.

 

Kun for medlemmer av Digital Innlandet.

 

Det finnes utallige tilskuddsordninger og virkemidler bedrifter kan søke på i det offentlige virkemiddelapparatet, og det kan være vanskelig å få oversikt over de mulighetene som finnes. Vi har derfor invitert Innovasjon Norge til å presentere et knippe av sine mest aktuelle ordninger, med særlig fokus på IKT og digitalisering. Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling.

 

Marius Håvåg Korum har jobbet som finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge siden 2016, og har i stor grad jobbet med å matche Innovasjon Norges finansielle- og ikke-finansielle tjenester med spennende teknologiutviklingsprosjekter i Innlandet. Marius vil informere om de mest relevante tjenestene til Innovasjon Norge rettet mot IKT bedrifter.

 

I tillegg vil Rune Vandli fra Vixel og Nils Helset fra Digi Farm dele erfaringer med bruk av ulike virkemidler fra Innovasjon Norge.

Fagforum innovasjon og forretningsutvikling: Hvordan jobbe med innovasjon digitalt?

Tirsdag den 23. februar kl. 11.00 - 12.00.

 

Bli med på et litt annerledes lunsj-webinar hvor du lærer å bruke workshopverktøyet Miro!

Det vil være både faglig innhold, visning av caser og små praktiske oppgaver underveis. Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne delta. Hele webinaret vil bli holdt i Miro. 


PÅMELDING
Du må melde deg på her for å motta lenke til webinaret! 


PROGRAM
- Intro- hva er innovasjon og hva er viktig for å lykkes - kjøreregler for timen
- Fordeler og ulemper med workshops som arbeidsform (med tilbakemeldinger fra publikum)
- Teori om hvordan bygger du opp en workshop. Forarbeid, etterarbeid og skalering for store grupper
- Noen eksempler, DO's og DONT's (med tilbakemeldinger fra publikum)


FOREDRAGSHOLDERE
Julie Lorch-Falch Chrissafopoulos –Inmeta
Anna Rabstad – Inmeta
Michelle Stefansen - Headit

Fagforum data science: Bildeanalyse


PARK Hamar torsdag den 4. februar kl. 14.00 - 16.00
Mulig med digital deltagelse.
 

Fagforumet passer for deg som har grunnleggende kompetanse innen og/eller jobber med data science, maskinlæring og/eller dataanalyse. Vi ønsker deltagere fra alle bransjer og sektorer velkommen.

 

Grunnet Covid-19 trenger vi navn og kontaktinfo til alle deltagere. Påmelding til vegard.dalberg@headit.no. Kun 20 plasser og "first come first serve". Vi ser an smittesituasjonen, og følger lokale og nasjonale føringer.

Det er også mulig å delta via streaming. Kontakt vegard.dalberg@headit.no for link.

 

Tema for denne samlingen er bildeanalyse. Vi får innblikk i hvordan de jobber med med det i det svært internasjonale og konkurransedyktige miljøet i Heidnerklynga. 

 

Øyvind Nordbø jobber både for Norsvin og Geno, og er involvert i en rekke spennende prosjekter for begge selskapene. Øyvind vil ta for seg bruk av bildeanalyse fra CT-scan for å estimere lunge- og hjertefunksjon på gris.

Vi får også høre litt om noen av de andre prosjektene som han er involvert i – blant annet aktivitetsmåling på gris. 

 

Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling mellom deltagerne.

Hvordan skaper vi det digitale Innlandet?

Live på Facebook torsdag den 28. januar kl. 09.00 - 10.15 - se sendingen i opptak

 

Innlandet trenger et næringsliv som er mer digitalt, globalt og bærekraftig, samtidig som det skapes flere og nye jobber. Men hvor kommer de nye jobbene?
Digital teknologi er en av de viktigste driverne for jobbskaping, og Innlandet har både sterke kunnskapsmiljøer innen teknologi og mange dyktige IKT-bedrifter. Her er potensialet stort!


Program
- "IKT som vekstnæring i Innlandet", Trond Skjellerud, administrerende direktør Eidsiva Bredbånd og styreleder i Digital Innlandet?
- "Digitalisering som driver for vekst og utvikling i Innlandet", distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland
- "Jobbskaping i Innlandet fram mot 2030", Jon Kristiansen, Regiondirektør NHO Innlandet
- "Omstilling til et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn, hvordan ligger vi an?", Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør Abelia
- "Kampen om de beste hodene", Karl Olav Nordengen, regiondirektør TietoEvry og Guro Storlien Evensen, Manager of Cloud Advisory & Technology TietoEvry

- Presentasjon av 3 innovative, bærekraftige og digitale løsninger fra Innlandet: DViTAL AS, Semje Software AS og The Clooger Company

 

Dialogpanel
Hvordan kan vi sammen bidra til at Innlandets lykkes med digital omstilling og samtidig skape vekst i IKT-næringen?
Politikerpanelet består av fylkesordfører Even Aleksander Hagen (AP), opposisjonsleder Kari-Anne Jønnes (H), Stortingspolitiker Ketil Kjenseth (V) og Stortingspolitiker Emilie Enger Mehl (SP). Dialogen ledes av styreleder i Digital Innlandet Trond Skjellerud.

Fagforum digital sikkerhet: Sikkerhetskultur

LindbakIT mandag den 1. februar kl. 15.00 - 17.00
Mulig med digital deltagelse.


Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling, i tillegg til følgende innlegg:

 

SIKKERHETSKULTUR
- Hva er sikkerhetskultur og hvorfor er det viktig?
- Hvilke enkle grep man kan ta for å forbedre sin sikkerhetskultur?
Kai Roer er administrerende direktør CLTRe AS - a KnowBe4 Company. Han har hatt sikkerhetskultur som sitt hovedfelt de siste 16 årene, og har i stor grad bidratt til å endre hvordan bransjen globalt jobber med sikkerhet hos ansatte.


PÅLOGGEDE OG SÅRBARE - KAN VI HA EN DIGITALT SIKKER (JOBB)HVERDAG?
Vidar Sandland og Trude Talberg Furulund fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) vil snakke om de viktigste sikkerhetsutfordringer en SMB står overfor samt demonstrere live hvordan noen av disse kan utnyttes. 


SIKKERHETSKULTUR I SOFTWAREUTVIKLING
Erlend Agoy Engum fra Houmb AS deler erfaringer rundt å bygge kultur for sikker softwareutvikling. Presentasjonen vil inneholde noen konsepter belyst med erfaring fra teknisk produktledelse innen web-utvikling, operasjonell teknologi og sikkerhetsløsninger.


Fagforum digital sikkerhet er et samarbeid mellom klyngene CyberLand og Digital Innlandet.

Lederforum: Strategi - økt konkurransekraft gjennom samarbeid

 

Tirsdag den 5. januar kl. 15.00 - 17.00 på Teams.

 

Kun for medlemmer av Digital Innlandet.

 

Tema for årets første Lederforum er strategi. Vi tar et tilbakeblikk på hva Digital Innlandet har fått til i 2020, men ikke minst ser vi framover på hvilke ambisjoner vi har for 2021. Vi ønsker medlemmenes tilbakemeldinger på hva som har vært bra, hva som kan bli bedre, og innspill til konkrete samarbeidsområder og aktiviteter nettverket bør organisere på tvers av medlemsbedriftene.

 

I tillegg vil Stian Nilsen, ansvarlig for innovasjon og produktutvikling i Bypass, holde et innlegg rundt hvordan jobbe med strategi når omgivelsene er i kontinuerlig endring. Stian har tidligere jobbet med branding i Norsk Tipping, og er nytilsatt direktør for forretningsutvikling i Hamar Media.

Lederforum: Samarbeid næringsliv og akademia

 

Bright House, Mustad Næringspark tirsdag den 1. desember kl. 15.00 - 17.00
Mulig med digital deltagelse via Teams.

 

Kun for medlemmer av Digital Innlandet

 

Tema denne gang er hvordan vi kan få til mer og bedre samarbeid mellom næringsliv, akademia og studenter - og omvendt. NTNU i Gjøvik har over 3 000 studenter og NTNU totalt har over 40 000 studenter som utgjør en enorm ressurs med oppdatert kunnskap som kan komme din bedrift til gode gjennom samarbeid. 

 

Christian Forø er seniorrådgiver for nyskaping og innovasjon. Han vil fortelle om de ulike formene for samarbeid som finnes, og gå nærmere inn på den mest brukte formen som er studentoppgaver.

 Terje Stafseng er universitetslektor og doktorgradsstudent ved Institutt for design. Han forsker på hvordan nettverk og kommunikasjon danner grunnlag for samarbeid med næringsliv og virksomheter. Han vil fortelle om dette arbeidet i tillegg til å dele konkrete erfaringer med bedriftssamarbeid som universitetslektor.

 

NT6 miljøet har bred erfaring med studentsamarbeid samarbeider, mens Kong Arthur har gått inn på eiersiden og har styreplass i to oppstartselskaper med utspring fra NTNU i Gjøvik. De deler sine erfaringer.

 

Presentasjonene gir et godt grunnlag for dialog rundt: 

- Hvilke behov har bedriftene? Hvilke muligheter ser de? Hvorfor samarbeid? 
- Hva funker bra og hva kan bli bedre når det gjelder samarbeid som studentoppgaver og praksisplasser etc.? 
- Hva kan det være interessant å samhandle med akademia og studenter om, og hvordan får vi det til?

- Hvordan kan Digital Innlandet legge til rette for mer og bedre samhandling mellom akademia og studenter?

Fagforum digital sikkerhet: Sikkerhet i sky

Lær mer og del erfaringer rundt sikkerhet i sky mandag den 7. desember kl. 15.00-17.00.

 

Fagforumet passer for deg som har grunnleggende kompetanse innen og/eller jobber med digital sikkerhet. Vi ønsker deltagere fra alle bransjer og sektorer velkommen. Deltagelse er gratis.

 

Det er mulig å delta fysisk i Gründerparken Brumunddal - begrenset antall plasser og påmelding til gunnmari@digitalinnlandet.no, eller digitalt på Teams med påmelding HER.
 
Fagforumet tar for seg skytjenester fra et kunde- og leverandørperspektiv, samt diskuterer skytjenester ut i fra et generelt sikkerhetsperspektiv. Deltakere får innblikk i hva man som kunde bør ha på plass av krav og retningslinjer rundt innkjøp som omfatter skytjenester, og hvordan slike tjenester bør forvaltes i praksis. Det vil også bli belyst hvordan man forholder seg til en on-prem versus sky diskusjon. Videre vil du få innblikk i en leverandørs forhold og anbefalinger rundt skytjenester, samt fordeler og ulemper med skytjenester generelt. 
 
Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling, i tillegg til følgende innlegg:

- Sikkerhet i skytjenester: Krav og innkjøpsprosesser. Siv Hilde Houmb, Seniorrådgiver Digital Sikkerhet, Statnett SF.
- Samtale mellom leverandør og kunde angående sikring av skytjenester. Mats Thorvaldsen, Daglig leder Lindbak IT AS og Siv Hilde Houmb.
- Hvilke trender ser Microsoft, hva jobber de med, hvordan og hvorfor? Måns Hallstrøm, leder Cloud Sales Nordic i Also. 
 

Fagform Digital Sikkerhet er et samarbeid mellom Digital Innlandet og CyberLand. CyberLand jobber for å etablere en nasjonal klynge innenfor cyber- og informasjonssikkerhet i Innlandet. Målet er å styrke samfunnssikkerheten i Norge og bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i Innlandet.

Lederforum: Rekruttering og kompetanse

PARK Hamar tirsdag den 3. november kl. 15.00 - 17.00

Mulig med digital deltagelse via Teams.

 

Kun for medlemmer av Digital Innlandet

 

Tema for denne samlingen er hvordan vi kan tiltrekke oss den kompetansen IKT-næringa trenger for å vokse og videreutvikle seg på Innlandet. 


Ingvild Bergersen fra The Assessment Company/Trainee Innlandet vil snakke om hva som skal til for å tiltrekke seg kompetanse. Christian Fjestad og Liv Krokan Murud fra og Sparebank 1 Østlandet vil dele sine erfaringer med Trainee Innlandet, før det blir dialog rundt hvordan Trainee Innlandet best mulig kan være relevant for bedriftene i Digital Innlandet og hvordan vi som nettverk kan jobbe med å øke attraktiviteten til bedriftene.

Oppstartsmøte Fagforum digital sikkerhet

NT6 Gjøvik torsdag den 29. oktober kl. 13.00 - 15.00

                   

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned, og Digital Innlandet bidrar med å opprette et fagforum innen digital sikkerhet. Målgruppen for et slik fagforum er personer/virksomheter som tar digital sikkerhet på alvor.

 

Til dette første møtet inviteres sentrale aktører innen digital sikkerhet i Innlandet, sammen med næringsliv og offentlig sektor, til dialog rundt etableringen av fagforumet;  Hvordan kan aktørene bidra, hvordan kan vi gjøre forumet relevant og generere god verdi for deltagere, og hva kan være aktuelle tema for forumet framover (dvs. reelle problemstillinger for arbeids- og næringsliv)? 

 

De som ønsker å delta på møtet tar kontakt med Digital Innlandet på gunnmari@digitalinnlandet.no

Fagforum Data Science

PARK Hamar torsdag den 17. september kl. 12.30 - 16.00

Mulig med digital deltagelse

 

Fagforumet passer for deg som har grunnleggende kompetanse innen og/eller jobber med data science, maskinlæring og/eller dataanalyse. Vi ønsker deltagere fra alle bransjer og sektorer velkommen.

 

Grunnet Covid-19 trenger vi navn og kontaktinfo til alle deltagere. Påmelding til vegard.dalberg@headit.no. Kun 25 plasser og "first come first serve". Det er også mulig å delta via streaming. Kontakt vegard.dalberg@headit.no for link.

 

Det blir foredrag og dialog (på engelsk) rundt temaet

«How to succeed with data science»:

- Hvorfor fokusere på data science og ikke maskinlæring?
- Hva vil det si å lykkes med data science?
- Hvilke kompetanser og erfaring trenger man for å lykkes med data science?
- Hvilke type sluttprodukt kan og bør man ha fokus på å levere?
- Hvordan setter man sammen et godt team?
- Hvordan setter man opp en god arbeidsprosess?

- Hvordan løser man det hvis man mangler nøkkelroller?
- Data Science for Cybersecurity?

 

Eksempelcase ved Elvia med Christopher Coello 

 

Bidragsytere med faglig innhold er Vegard Ølstad Dalberg og Magne Johansen fra Headit, Christopher Coello fra Elvia, og postdoktor Andrii Shalaginov fra Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU. 

 

Leverandørsamarbeid - hva og hvordan?

Gründerparken Brumunddal tirsdag den 22. september kl. 15.00 - 17.00

Mulig med digital deltagelse

 

Kun for medlemmer av Digital Innlandet

 

Medlemmene av Digital Innlandet ønsker å utvikle mer og bedre leverandørsamarbeid på tvers av bedriftene. Det er allerede samlet inn flere konkrete innspill til hva bedriftene ønsker/trenger for å få dette til, og hvilke tiltak og aktiviteter nettverket kan gjennomføre for å få dette til. 

 

Hensikten med møtet er å diskutere og konkretisere hvordan nettverket skal jobbe videre med leverandørsamarbeid.


Foreløpig agenda:
- Oppsummering av innspillene fra bedriftene ved Gunn Mari
- Informasjon om bedriftsnettverksordningen ved Anne Cathrine Morseth, Innovasjon Norge
- Erfaringsdeling industrigruppen Total Defence Group ved Mette Foss Dalseg

Digital omstilling 2020

Korona pandemien har endret samfunnet i så stor grad at virksomheter er nødt til å tilpasse seg nye behov og forventninger hos kunder og brukere. Mange har fått en betydelig dytt i retning av en mer digital hverdag. De siste månedene har vist oss hvilken kraft som ligger i teknologi og digitale verktøy, og hvilken enorm evne vi har til å ta teknologien i bruk og omstille oss. 

 

Under overskriften Digital omstilling 2020 inviterer Digital Innlandet i samarbeid med medlemsbedrifter og "venner", til 2 dager med inspirasjon, innsikt og kompetansepåfyll. Arrangementene er åpne for alle, men grunnet smittevern er det begrenset antall plasser på hvert arrangement og påmelding er påkrevet. 

 

Program Gjøvik onsdag 16. september

 

Kl. 08.00 - 09.00
Frokostmøte på NT6: Bærekraft og digitalisering inn i styrerommet - hvorfor og hvordan? (20 plasser + digitalt)

Arrangeres i samarbeid med NT6 med faglige bidrag fra Monika R. Gillerhaugen/BDO og Vegar Strand/HOFF.

 

Kl. 11.00 - 12.00

Lunsjmøte på katapultsenteret Raufoss: Fra tradisjonelt CRM system til salgsverktøy med kundeinnsikt hos ISIFLO AS (50 plasser + digitalt)

Arrangeres i samarbeid med MTNC Læringsfabrikken, Headit og Isiflo.

 

Kl. 14.45 - 17.00

Innovative ideer gir grenseløse muligheter – Åpning av BoostIT programmet og utdeling av Mjøsas Idepris 2020 på Bright House (50 plasser)

Arrangeres av Bright House i samarbeid med Total Innovation, Gjøvikregionen Utvikling, HelseINN og Digital Innlandet.

 

 

Program Hamar torsdag 17. september 

 

Kl. 09.00 - 12.00

InnsIKT 2020: Den digitale kunden på Hamar Kulturhus (125 plasser)

Arrangeres av Atea Innlandet, Innit, Hamarregionen reiseliv og utvikling, Hamar kommune og Digital Innlandet.

 

Kl. 12.30 - 16.00

Fagforum: "How to succeed with Data Science" på PARK gründer- og næringshus (25 plasser + digitalt)

Arrangeres av Digital Innlandet i samarbeid med Headit og Hamarregionen Utvikling. Påmelding til vegard.dalberg@headit.no for både fysisk og digital deltagelse.

Faglige bidrag fra Vegard Ølstad Dalberg og Magne Johansen fra Headit, Christopher Coello fra Elvia, og postdoktor Andrii Shalaginov fra Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU.

 

Kl. 18.00 - 21:00

Pecha Kucha kveld på Gregers (100 plasser)

Arrangeres av Hamar Digirama i samarbeid med Gregers og Digital Innlandet. 

 

 

Digital omstilling 2020 arrangeres med støtte fra Innlandet fylkeskommune, og i godt samarbeid med NT6, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC), HelseINN, Total Innovation, Gjøvikregionen Utvikling, InnsIKT, Headit, Hamarregionen reiseliv og utvikling, NTNU og Hamar Digirama.