IKT-Seminar på Rudshøgda

Seminaret ble arrangert for tredje gang i regi av ringsaker kommune og Evry. Rundt 170 personer fra næringslivet deltok og fikk mye nyttig informasjon om betydningen av at IKT og digitalisering blir viktig i årene fremover. Regionsdirektør Karl Olav Nordengen fremhevet de gode mulighetene for utvikling på Innlandet innen IKT bransjen. Samarbeid og samhandling

Skattefunn-kurs

IKT Ressursforum Innlandet har i samarbeid med Ringsaker kommune og Forskningsrådet så langt gjennomført fire Skattefunn kurs. Totalt 38 bedrifter har deltatt på disse kursene. Skattefunn er en rettighetsbasert skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling.  Skattefunn kan bidra med finansiering når man skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, man

Samarbeidsavtale med Terningen Nettverk

IKT Ressursforum Innlandet har inngått et formelt samarbeide med Terningen Nettverk. Samspillet IKT og Helse er nå i gang Samarbeidsavtalen ble signert under Oslo Innovation Week Marit Aralt Skaug i Terningen Nett og Stein Andersen i IKT Ressursforum. Formålet med avtalen er å formalisere og videreutvikle samarbeidet mellom partene, til de beste for medlemmene