IKT-Seminar på Rudshøgda

Seminaret ble arrangert for tredje gang i regi av ringsaker kommune og Evry. Rundt 170 personer fra næringslivet deltok og fikk mye nyttig informasjon om betydningen av at IKT og digitalisering blir viktig i årene fremover.
Regionsdirektør Karl Olav Nordengen fremhevet de gode mulighetene for utvikling på Innlandet innen IKT bransjen. Samarbeid og samhandling vil bli viktig for å løfte hverandre opp.
IKT seminaret er en viktig møteplass der spesifikke temaer blir tatt opp for å skape vekst og utvikling.

2018-01-25T09:44:17+02:00