Skattefunn-kurs

IKT Ressursforum Innlandet har i samarbeid med Ringsaker kommune og Forskningsrådet så langt gjennomført fire Skattefunn kurs. Totalt 38 bedrifter har deltatt på disse kursene.

Skattefunn er en rettighetsbasert skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling.  Skattefunn kan bidra med finansiering når man skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, man har et et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette og at din bedrift har nytte av resultatet.
Ordningen er åpen både for veletablerte bedrifter og for gründerbedrifter, samt alle næringer og selskapsformer. Virksomheten må være skattepliktige til Norge. Flere bedrifter kan samarbeide om et prosjekt og en bedrift kan ha flere prosjekter.

SkatteFUNN kursene har bidratt til at hele 14 nye søknader er godkjent av Forskningsrådet. Dette utgjør 56% av alle nye søknader som kom inn fra Hedmark i 2016.  Total budsjett ramme på 33.958.000 NOK, noe som gir 6.749.000 NOK i skattefradrag for bedriftene.

Hedmark har for tiden 125 aktive prosjekter med en total investeringsramme på NOK 318 millioner.  IKT Ressursforum sin innsats på området har vist gode resultater.

2018-01-25T09:45:21+02:00