På besøk hos: NT6

I de tidligere lokalene til Vinmonopolet og Skofabrikken på Gjøvik har et knippe virksomheter arbeidet under paraplyen NT6 i godt over et halvt år. Her sitter et dusin ulike selskap, med kompetanse i alt fra systemutvikling via utvikling av medarbeidere, VR-programvare og beste rutenett for offentlig transport til kommunikasjon.

«Det begynte i det små. Noen selskaper så etter et nytt sted å være, og vi så for oss at samlokaliseringen kunne være løsningen. Etter hvert gikk det opp for oss at vi kunne få til mer enn bare å dele lunsjbordet og husleieutgiftene. Ut av det har det vokst frem en gjennomgripende tanke om at vi kan få til mer ved å tenke på tvers av fagdisipliner», forteller daglig leder hos NT6 Frode Iversen.

NT6 beskrives gjerne som en koblingsboks. Hva mener dere med det?

«I praksis betyr det at vi kobler sammen NTNU, offentlige myndigheter og næringslivet rundt konkrete prosjekt, samt at vi ønsker å koble ulike virksomheter sammen. La oss si at du sitter på en idé, men ikke helt vet hvordan den skal kunne bli virkelighet. Da er døra vår åpen, og vi kan sparre med deg og hjelpe til med både testing og videreutvikling, i tillegg til å koble deg til ressurser som trengs. Vi er en koblingsboks som gir mer kraft», fastslår Frode.

Dele kunnskap

Internt samarbeid er et element. NT6 satser også tungt på å dele kunnskap og kompetanse mellom selskapene som er involvert der.

«Deling av kunnskap og at vi sitter på ulik spisskompetanse gjør at vi blir bedre kjent med hverandre og klar over hvilke styrker selskapene besitter. Det gjør at vi kan bruke hverandre smartere og komme med bedre bestillinger og tipse hverandre om mulige prosjekt. Det er det som ligger i å tenke på tvers, få flere innfallsvinkler. Vi skal ikke bli mer like, men dyrke de styrkene den enkelte virksomheten har».

Frode Iversen forteller at NT6 allerede har fått flere «på tvers»-prosjekter i gang mellom virksomhetene.

«Noen av dem kan vi ikke gå ut med ennå, mens andre viser tydelig at vi løfter hverandre. Strategisk Ruteplan, som arbeider med ruteplanlegging, og M8 Design, som har kompetanse innen infografikk jobber på et felles prosjekt innen digitalisering og visualisering. Andre IKT-ressursforummedlemmer som Escio og Headit jobber sammen på ulike prospekt, og IOPS og Escio arbeider med systemintegrasjon innenfor regnskap. Da Intek utlyste en konkurranse hvor vi kunne vinne en robot, satte en prosjektgruppe seg sammen, og vi vant sannelig også. Der kommer det mer etter hvert», smiler Frode hemmelighetsfullt.

Flere av selskapene, som Escio og Headit, er godt representerte også på Hamar. Hvor vidt favner NT6?

«Vi er veldig lite opptatte av fylkesgrenser og sider av Mjøsa. Jeg mener det er avgjørende å løfte blikket og tenke på regionen Innlandet og at vi skal stå best mulig rustet sammen. Den harde konkurransen står absolutt ikke mellom Mjøsbyene, men Mjøsregionen og det sentrale Oslo-områdets tunge aktører», sier Frode.

NT6 er altså mer enn et kontorfellesskap. Her samarbeider virksomhetene, og finner mulige prosjekter sammen, mens de fremdeles betjener sine kunder.

«NT6 blir en koblingsboks for tverrfaglighet. En kunde som ønsker råd om digitalisering, kan også få råd om kommunikasjon og hvordan en best kan gjennomføre endringsprosesser for menneskene i bedriften. Det at vi kan tilby så mye mer på ett sted av folk som kjenner hverandres styrker og hva den enkelte kan bidra med, synes jeg er det unike med oss»
Frode Iversen, NT6

Vi sier tusen takk for at vi fikk komme. NT6 kan være en modell som kan inspirere andre til å tenke utover eget fagområde med tanke på samlokalisering.

2018-10-23T13:04:21+02:00 23 oktober 2018|Categories: Gjøvik|Tags: |0 kommentarer

Legg igjen en kommentar