Hvordan anvende digital teknologi

på måter som skaper økt verdi?

 

Aktuelt

Her er eksempler på noe av det Digital Innlandet og våre deltagerbedrifter jobber med.

Styrker IKT-næringen gjennom samarbeid

IKT ressursforum ble etablert i august 2015, med ønske om å samle IKT-næringen i Innlandet og bidra til økt samarbeid mellom teknologi- og kunnskapsbedrifter i regionen. Nå har foreningen byttet navn til Digital Innlandet, og fått Gunn Mari Sund Rusten som ny nettverksleder. Målet til foreningen er å styrke interessen og oppmerksomheten rundt IKT og digitalisering i Innlandet, og bidra til vekst og utvikling gjennom samarbeid på tvers.  

 

- Det er viktig at IKT-næringen samler seg, og for Digital Innlandet er nøkkelordet samarbeid. Vi skal øke oppmerksomheten og interessen for digitaliseringen av Innlandet, og bidra til at både etablerte teknologibedrifter og IKT som fagområde oppleves attraktivt i regionen, sier styreleder i Digital Innlandet og administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd, Trond Skjellerud.

 

Les hele artikkelen

Kraftsamling rundt behovet for digital omstilling

Korona pandemien har endret samfunnet i så stor grad at virksomheter er nødt til å tilpasse seg nye behov og forventninger hos kunder og brukere. Mange har fått en betydelig dytt i retning av en mer digital hverdag. Derfor har flere aktører samlet seg om å sette digital omstilling på agendaen på Gjøvik onsdag den 16. september.

 

- Koronapandemien medførte digital omstilling på mange områder over natta. Plutselig måtte vi ta i bruk digitale verktøy gjorde at vi kunne jobbe hjemmefra og reise mindre, ha hjemmeskole, eller besøke legen digitalt. Det som er spennende er hvilke endringer i atferd vi vil fortsette med etter korona, sier Gunn Mari Rusten om leder nettverket Digital Innlandet.

 

Les hele saken

Går sammen for å sette digital omstilling på agendaen

Korona pandemien har endret samfunnet i så stor grad at virksomheter er nødt til å tilpasse seg nye behov og forventninger hos kunder og brukere. Mange har fått en betydelig dytt i retning av en mer digital hverdag. Derfor har flere aktører samlet seg om å sette digital omstilling på agendaen på Hamar torsdag den 17. september.

 

- Digital omstilling er krevende, og det å lage arenaer hvor vi kan lære av og diskutere med andre er viktig. På arrangementene under «Digital Omstilling 2020» møter du både lokale leverandører, du hører om lokale caser og erfaringer som kan være relevante for din bedrift, sier Håvard Røste i Hamarregionen Reiseliv og Utvikling. De er medarrangør av konferansen InnsIKT som på Hamar kulturhus torsdag formiddag.

 

Les hele saken

Smartere predikasjon av distribusjon

Predikasjon av behov og etterspørsel ved hjelp av data science kan føre til enorme økonomiske gevinster. 

 

Som avlsorganisasjon for Norsk Rødt Fe har Geno gjort stor suksess både i innland og i utland. I Norge selger de nærmere 400 000 sæddoser årlig til 200 000 kuer hos 9 000 bønder, og i utlandet over 500 000. Dette fører til en stor logistikk innenfor alt fra produksjon til levering til bonden, og med kundetilfredshet på toppen av prioriteringslista blir det fort store kostnader. I dagens løsning kjører Geno en egen lastebil fullstappet med nitrogen og sæddoser til veterinærer, inseminører og bønder, populært kalt «Sædruta». Denne kjører fra to sentrale lokasjoner, og skal innom alle stoppesteder hver 5. uke. Men hvordan vet de hvor mange doser som trengs hvor? Dette spørsmålet har Headit forsøkt å løse for Geno.

 

Les mer om hvordan de ved hjelp av data science har laget en løsning som predikerer inseminasjonsdato for alle kyr som har blitt inseminert tidligere.

Innspill til Innlandsstrategien

Regional planstrategi (Innlandsstrategien) er et viktig utviklingsverktøy for å bestemme regionale satsninger, og skal lede fram til hvilke regionale planer som skal utarbeides. Innlandstrategien vil være politikernes mål for Innlandet.

 

Innlandet er et geografisk stort fylke, og det er variert og mangfoldig. Av kunnskapsgrunnlaget framgår det at det både ligger store utfordringer og mange muligheter i utviklingen av Innlandet framover. Digital teknologi er nøkkelen til og forutsetningen for den pågående digitale transformasjonen av samfunnet, samt en viktig forutsetning for grønn og bærekraftig omstilling.  Digitalisering griper inn i alle sektorer og bransjer, og digitaliseringen har stor betydning for samfunns- og næringsliv. Digital Innlandet mener at en målrettet satsing på digital omstilling kan styrke Innlandets muligheter og være med på å løse noen av de utfordringer Innlandet står overfor.  

 

Les hele høringsinnspillet fra Digital Innlandet