"Digitalisering viser seg mer enn noen gang som avgjørende for videre utvikling.

Et tydeligere samlet miljø basert på sterke krefter vi har i Innlandet vil kunne spille en sentral rolle i utviklingen av de andre miljøene, bedrifterne og klyngene i Innlandet med tanke på å møte framtida"

(Innlandet fylkeskommune 2020)

Dette er Digital Innlandet

Digital Innlandet er et nettverk bestående av over 80 virksomheter som utgjør et sterkt kompetansemiljø innen digitalisering og digital transformasjon. Hos oss møtes flere av Innlandets mest innovative og konkurransedyktige virksomheter fra ulike bransjer, privat og offentlig, for å dele kunnskap og erfaringer med digitaliseringsprosesser og -prosjekter.

 

Utfordringen alle jobber mot er den samme:
Hvordan anvende digital teknologi på måter som skaper økt verdi?

 

 

Digital Innlandet skal:

 

•Styrke medlemmenes kompetanse, markedsutvikling og generelle forretningsutvikling
•Være brobygger mellom bransjer og virksomheter, bl.a. gjennom arrangementer og aktiviteter som samler relevante aktører
•Styrke forretningsutvikling og innovasjon hos virksomheter i Innlandet, særlig SMBer
•Øke deling og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner og virksomheter, og bidra til at forskningsbasert kunnskap anvendes i næringslivet
•Etablere samarbeid med nettverk og klynger, organisasjoner, bransjeforeninger, næringsutviklingsaktører og offentlig sektor

Digital utvikling gjennom samarbeid

 

Morgendagens løsninger skapes ikke i siloer. De skapes i samarbeid med andre; med konkurrenter, med privat og offentlig, med etablerte selskaper og oppstartsselskaper, med teknologileverandører og forskningsinstitusjoner.

 

Digital Innlandet jobber på tvers av tradisjonelle næringer og sektorer og tilbyr arrangementer og møteplasser som skal bidra til;

 

- Innsikt, inspirasjon og kompetanseheving 

- Større eller komplementære fagmiljø på tvers av bedrifter

- Matchmaking og samarbeidsprosjekter

- Tilgang på nye kunder og markeder

 

 

Attraktiv for bedrifter og personer

 

Utvikling og nyskaping er avgjørende for vekst og konkurransekraft. I dagens samfunn er digital, muliggjørende teknologi den fremste driveren for å løse problemer og realisere muligheter. 

 

Digital Innlandet skal bidra til et digitaliseringsløft for Innlandet gjennom kunnskapsdeling og prosjektutvikling, samt øke synligheten og attraktiviteten til medlemmene. Nettverkets langsiktige målsettinger er å:
- Utvikle nye, kunnskapsbaserte arbeidsplasser og en mer digital økonomi i Innlandet
- Sikre at Innlandet utvikler og tiltrekker seg tilstrekkelig IKT- og digitaliseringskompetanse
- Gjøre Innlandet mer attraktivt for personer og bedrifter med digital kompetanse
- Bidra til digital utvikling og innovasjon i alle bransjer og sektorer

 

Motta vårt nyhetsbrev
Hold deg oppdatert på hva som skjer i Digital Innlandet
Hvem vil du motta nyhetsbrev fra?

Ved å skrive inn e-postadressen din ovenfor og klikke på «registrer» samtykker du til at vi sender deg informasjon og nyhetsbrev og at vi bruker e-postadressen din til å gjøre dette.»