"Digitalisering viser seg mer enn noen gang som avgjørende for videre utvikling.

Et tydeligere samlet miljø basert på sterke krefter vi har i Innlandet vil kunne spille en sentral rolle i utviklingen av de andre miljøene, bedrifterne og klyngene i Innlandet med tanke på å møte framtida"

(Innlandet fylkeskommune 2020)

Dette er Digital Innlandet

Digital Innlandet er et nettverk som jobber for å skape vekst og utvikling innen IKT-næringen,

og samtidig gjøre Innlandet bedre på digitale løsninger.

Hos oss møtes flere av Innlandets mest innovative og konkurransedyktige virksomheter

fra ulike bransjer, privat og offentlig, for å dele kunnskap og erfaringer med digitaliseringsprosesser og -prosjekter.

 

Utfordringen alle jobber mot er den samme:
Hvordan anvende digital teknologi på måter som skaper økt verdi?

 

Digital Innlandet skal

•Styrke medlemmenes kompetanse, markedsutvikling og generelle forretningsutvikling
•Være brobygger mellom bransjer og virksomheter, bl.a. gjennom arrangementer og aktiviteter som samler relevante aktører
•Styrke teknologiutvikling og innovasjon hos virksomheter i Innlandet, særlig SMBer
•Øke deling og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner og virksomheter, og bidra til at forskningsbasert kunnskap anvendes i næringslivet
•Etablere samarbeid med nettverk og klynger, organisasjoner, bransjeforeninger, næringsutviklingsaktører og offentlig sektor

Digital utvikling gjennom samarbeid

 

Morgendagens løsninger skapes ikke i siloer. De skapes i samarbeid med andre; med konkurrenter, med privat og offentlig, med etablerte selskaper og oppstartsselskaper, med teknologileverandører og forskningsinstitusjoner.

 

Digital Innlandet jobber på tvers av tradisjonelle næringer og sektorer og tilbyr arrangementer og møteplasser som skal bidra til;

 

- Innsikt, inspirasjon og kompetanseheving 

- Større eller komplementære fagmiljø på tvers av bedrifter

- Matchmaking og samarbeidsprosjekter

- Tilgang på nye kunder og markeder

 

 

Attraktiv for bedrifter og personer

 

Utvikling og nyskaping er avgjørende for vekst og konkurransekraft. I dagens samfunn er digital, muliggjørende teknologi den fremste driveren for å løse problemer og realisere muligheter. 

 

Digital Innlandet jobber for å styrke oppmerksomheten rundt digital utvikling og innovasjon med den hensikt å;

 

- Utvikle nye, kunnskapsbaserte arbeidsplasser tilknyttet IKT

- Gjøre Innlandet mer attraktivt for bedrifter innen IKT og digitalisering

- Sikre at Innlandet utvikler og tiltrekker seg tilstrekkelig IKT- og teknologikompetanse

- Bidra til digital omstilling og innovasjon i andre bransjer og sektorer