Kompetansepåfyll og livslang læring er viktigere enn noen gang på alle nivå i arbeidslivet.

Raskere omstilling, utvikling og innovasjon drevet fram av teknologisk utvikling krever nye måter å jobbe på, nye måter å lede på, og nye måter å innovere på.

Samtidig er behovet for å definere, verifisere og løse både de store og litt mindre utfordringene økende. Digitalisering, bærekraft, samarbeid, innovasjon og mangfold er viktige innsatsfaktorer, og samspill mellom IKT-næringen og andre bransjer avgjørende. 


RESTART skal gi deltagerne kunnskap på tvers av bransjer og bedrifter med fokus den viktige forretningsmessige siden av digital utvikling, og inspirasjon til å tenke nytt rundt ledelse, kompetanse og forretningsutvikling.

 

Meld deg på her: https://bit.ly/3CpXGMG 

 

RESTART er en del av Arena Innlandet. Konferansen er gratis og åpen for alle som ønsker å delta. 

Innlandet fylkeskommune er en viktig samarbeidspartner, som støtter konferansen økonomisk.

PROGRAM

 

12.00-13.00 - Lunsj (pristillegg)

 

13.00 - Del 1: LEDELSE OG KOMPETANSE

 

Velkommen

Konferansier Monika Gillerhaugen, BDO

 


Kompetanse for et arbeidsliv i rask endring

Per Gunnar Sveen (AP), leder hovedutvalg for næring, Innlandet fylkeskommune

 

 

Nøkkelen til vekst og innovasjon: Digitalisering, åpenhet og samarbeid

Anette Mellbye, direktør for Innlandet Science Park

Innovasjon er blitt en forutsetning for vekst, og innovasjon på sin side fordrer digitalisering og samarbeid. Jo bedre økosystemet for innovasjon er i et område, dess sterkere vekst ser man.

 

 

Hvorfor har vi åpen personalhåndbok? 

Mari Haug Meyer, UX-designer 321 og Lars Ingar Øien, CEO 321

321 har vokst fra 3 til 13 ansatte på 3 år, og lever etter verdier som åpenhet, stolt og modig i hverdagen. Hva får du i en kultur basert på grunnleggende åpenhet og tillit til hver enkelt?

 

 

Kultur spiser strategi til frokost

Michelle Stefansen, UX-designer Headit
Har du noen gang gruet deg til å stå opp og gå på drømmejobben? Michelle deler 5 tips til hvordan kulturbyggene tiltak kan bidra til sterkere gruppedynamikk som etablerer seg i selvgående, effektive og motiverte team.

 

 

Talent finnes overalt for den som leter

Hege Ottesen, kompetanseutvikler Ikomm og Kjetil Nordbye, leder organisasjonsutvikling Ikomm

Med stort underskudd på IKT-kompetanse i markedet, måtte Ikomm tenke nytt for å rekruttere talenter. Med Ikomm Academy ønsker vi å bevise vår hypotese om at det sikker veldig mange IT-hoder rundt omkring, men som av ulike årsaker ikke har de papirene som kvalifiserer til arbeid. Sammen med Nav er vi stolte av å kunne vise med handling hvilke muligheter som ligger i det å tenke kreativt, for å få folk ut i arbeid.

 

 

Mangfold og bærekraft: to sider av samme sak?

Ranveig Nygård, leder for avdeling arbeid og inkludering, NAV

Hva betyr mangfold for bedriftens fremtid? Vi lever i en global verden hvor mangfold kan være et konkurransefortrinn og bidra til å sikre framtidens velferdssamfunn. Er vi gode nok til å utnytte og ta i bruk mulighetene et mangfoldig samfunn gir oss?Digital kompetanse er i ferd med å bli den store flaskehalsen til bærekraftig omstilling av Norge

Kåre Nygård, Head of Tietoevry Create Norway og Karl Olav Nordengen, Head of Sales and customer engagement Tietoevry og Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia

Både Norge og verden trenger flere IT-eksperter. Å finne gode løsninger for å få dekket kompetansebehovet er en av vår tids store utfordringer Ungdomskullene blir mindre, og elevene kan velge og vrake i spennende utdanningstilbud. Samtidig er kapasiteten sprengt - universiteter og høyskoler har ikke plass eller lærere nok til å utvide tilbudet innen IT-studier og vi må finne nye løsninger for å dekke behovene i dag - og i morgen. Hvordan kan vi løse kompetansegapet?

 

 

15.00 - 15.30: Pause

                                                                                                                                                  

 

15.30 - Del 2: INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

 

BDOs SMB barometer 2022

Anders Klevstrand Tangen, trainee og Katrine Nygård, tjenesteleder BDO

7 av 10 SMBer har gjort tiltak for å digitalisere virksomheten, de fleste med mål om å øke lønnsomhet, effektivitet og konkurransekraft. Dette er høye tall og vitner om et fremoverlent næringsliv. Når vi snakker med norske SMBer, ser vi at det er krevende å forstå hvordan man kan digitalisere helhetlig og målrettet, og å vite hvilke tiltak og systemer virksomheten kan ha mest nytte av. Det er godt at bedriftene er i gang, men det er fortsatt et stort potensial for mer effektiv digitalisering.

 

 

Den levende skogen - en fortelling om supermann, innovasjon og bærekraft

Hanne Maren Heije, forretningsutvikler Inmeta 

Trond Harald Sand, IT sjef Glommen Mjøsen Skog

Skognæringen er en av de mest tradisjonelle næringene vi har her i landet. Skogen bidrar positivt til klimaet, både som karbonlager og fornybar ressurs. I foredraget ser vi på hvordan vi har jobbet frem en ny tjeneste basert på kundens behov. En løsning som vil gi verdi til skogeier, forretningen, og som skal bidra til at vi forvalter skogen på den beste måten for de neste generasjonene.

 

 

Smarte gassbeholdere hos Ragasco

Bjørn Even Busterud, chief consultant i Tietoevry

Hexagon Ragasco er verdensledende innen gassbeholdere av komposittmaterialer – og en av Norges smarteste industribedrifter. Hvilke utfordringer ser de i dagens marked, og hvordan vil Hexagon Ragasco løse disse utfordringene og skape vekst ved hjelp av en smart gassbeholder, et digitalt økosystem og nye forretningsmodeller?

 

Innovasjon og Digital sikkerhetstrusler

Marius Sandbu, løsningsarkitekt og rådgiver, Sopra Steria

Offentlige skytjenester kan gi store fordeler knyttet til hvordan Norske organisasjoner kan drive med innovasjon, men hva er viktig å tenke på i forhold til å kunne gjøre det sikkert? 

 

 

Paneldialog

Anette Mellbye, Marius Sandbu, Hanne Maren Hejie og Karl Olav Nordengen snakker om samspillet mellom IKT-/technæringen og andre næringen i det digitale skiftet. Paneldialogen ledes av konferansier Monika Gillerhaugen.

 

Utdeling av "Digital Innlandets Innovasjonspris" 

  

Hjelp, vi er blitt for gamle!

Ola Stenberg, Produktredaktør VG

Vi står i et skifte større enn noe annet - med trofaste og fornøyde brukere på den ene siden - svært kritiske nye brukere på den andre. Slik jobber vi i VG med å finne løsninger på utfordringen.

 

 

Oppsummering og avslutning

 

18.00 - 20.00: Mat & mingling på Scandic Hotel Hamar

Motta vårt nyhetsbrev
Hold deg oppdatert på hva som skjer i Digital Innlandet
Hvem vil du motta nyhetsbrev fra?

Ved å skrive inn e-postadressen din ovenfor og klikke på «registrer» samtykker du til at vi sender deg informasjon og nyhetsbrev og at vi bruker e-postadressen din til å gjøre dette.»