Kompetansepåfyll og livslang læring er viktigere enn noen gang på alle nivå i arbeidslivet.

Raskere omstilling, utvikling og innovasjon drevet fram av teknologisk utvikling krever nye måter å jobbe på, nye måter å lede på, og nye måter å innovere på.

Samtidig er behovet for å definere, verifisere og løse både de store og litt mindre utfordringene økende. Digitalisering, bærekraft, samarbeid, innovasjon og mangfold er viktige innsatsfaktorer, og samspill mellom IKT-næringen og andre bransjer avgjørende. 


RESTART skal gi deltagerne kunnskap på tvers av bransjer og bedrifter med fokus den viktige forretningsmessige siden av digital utvikling, og inspirasjon til å tenke nytt rundt ledelse, kompetanse og forretningsutvikling.

 

 

RESTART er en del av Arena Innlandet.

FORELØPIG PROGRAM

 

12.00-13.00 - Lunsj

 

Velkommen

Kjetil Nordbye, Styreleder i Digital Innlandet
Per Gunnar Sveen (AP), leder hovedutvalg for næring, Innlandet fylkeskommune 

 

 

Nøkkel til vekst: Kombinasjonen Menneske – Maskin

Anette Mellbye, Direktør for Innlandet Science Park

Om digital transformasjon i en ny æra og det kritiske samspillet mellom menneske og maskin.

 

 

Hvorfor har vi åpen personalhåndbok? 

Mari Haug Meyer, UX-designer og Lars Ingar Øien, CEO- 321

321 har vokst fra 3 til 13 ansatte på 3 år, og lever etter verdier som åpenhet, stolt og modig i hverdagen. Hva får du i en kultur basert på grunnleggende åpenhet og tillit til hver enkelt?

 

 

Kultur spiser strategi til frokost

Michelle Stefansen, Headit
Ved å legge til rette for sosialt samvær oppnår man sterkere gruppedynamikk som etablerer seg i selvgående og effektive team som igjen fører til bedre produkter og tjenester. Eksempler på hvordan det kan se ut, og hvordan det kan se ut om man gjør det motsatte.

 

Ikomm Academy

 

 

 

Pause

                                                                                                                                                  

 

 

 

Den levende skogen - en fortelling om supermann, innovasjon og bærekraft

Maren Heije, Forretningsutvikler - Inmeta 

Trond Harald Sand, IT sjef - Glommen Mjøsen Skog

Skognæringen er en av de mest tradisjonelle næringene vi har her i landet. Skogen bidrar positivt til klimaet, både som karbonlager og fornybar ressurs som kan erstatte mer klimabelastande alternativ. I foredraget ser vi på hvordan vi jobber sammen, i tverrfaglig team, for å skape innovative løsninger. Løsninger som gir verdi til skogeier, forretningen, og som skal bidra til at vi forvalter skogen på den beste måten for de neste generasjonene?

 

 

Smarte gassbeholdere hos Ragasco

Vegard Jensrud, Prosjektleder Smart Gassbeholder, Hexagon Ragasco

Hexagon Ragasco er verdensledende innen gassbeholdere av komposittmaterialer – og en av Norges smarteste industribedrifter. Hvilke utfordringer ser de i dagens marked, og hvordan vil Hexagon Ragasco løse disse utfordringene og skape vekst ved hjelp av en smart gassbeholder, et digitalt økosystem og nye forretningsmodeller?

 

 

Utdeling av "Digital Innlandets Innovasjonspris"

 

 

Pause

  

Hjelp, vi er blitt for gamle!

Ola Stenberg, Produktredaktør - VG

Vi står i et skifte større enn noe annet - med trofaste og fornøyde brukere på den ene siden - svært kritiske nye brukere på den andre. Slik jobber vi i VG med å finne løsninger på utfordringen.

 

 

Oppsummering og avslutning

 

18.00 - 20.00: Mat & mingling på Scandic Hotel