Innlandets digitale samlingspunkt

Hva er Digital Innlandet?

Digital Innlandet er et nettverk bestående av nærmere 70 virksomheter som utgjør 
et sterkt kompetansemiljø innen digitalisering og digital transformasjon.

 Digital Innlandet skal gjøre det enkelt for andre å få tilgang til den kunnskapen og det nettverket de trenger for å kunne utnytte de mulighetene digital teknologi gir.

 

For å lykkes med å utvikle morgendagens løsninger må vi tenke nytt

og samhandle på tvers av bedrifter og bransjer.  

Hva skjer?
Samarbeidspartnere