Loading...
Hjem 2019-05-08T11:38:34+02:00

Tavla

Medlemsbedrifter

Alpha Entrance

Utvikling, salg og drifting av IT-systemer og tilhørende tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette.

Bedriver rådgivning, design, prosjektledelse, salg, implementering og drift av alt innen IKT. Vi er spesialister innenfor vertikalene; helse og omsorg/velferdsteknologi, skole, bygg/anlegg, kraft/energi, retail, IT-sikkerhet, digital Signage, m.m.

Programvareselskap som primært jobber med fornybar energi. Lagrer alle typer produksjonsbaserte data og produktet har moduler for sanntidsmonitorering, historisk analyse og rapportering.

Konsulenter på alle nivåer til lengre og kortere prosjekter, og direkte rekruttering til faste stillinger. Matcher de beste IT-hodene med våre kunders behov innen både drift, support, utvikling, prosjektledelse, test og testledelse.

Codeo er det ledende FileMaker-miljøet i Norden. Vi utvikler en skreddersydd virksomhetsløsning for din bedrift.

Utvikler software og hardware for fjernrehabilitering for slagpasienter og eldre. Gjør det mulig for pasienter å gå gjennom rehabiliteringsprosessen i tryggheten av deres egen hjem, med tett oppfølging fra hjelpepersonell og pårørende.

Leverer bredbånd og tilleggstjenester via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet i Hedmark, Oppland og Akershus og gjennom våre samarbeidspartnere bredbåndstilgang i resten av Norden.

Hjelper deg med å finne, integrere eller utvikle teknologi som løser forretningsbehovene på en smartere eller ny måte. Prosjektledere og utviklere som er eksperter på anvendelse av teknologi for å løse praktiske problemer.

En pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. Vi har dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt og utgjøre en forskjell og skape konkurransekraft for våre kunder.

hamar media

Hamar Media AS er ledende aktør innen kommunikasjon i Innlandet. Våre kompetanseområder er merkevarebygging, digital utvikling, trykk, medierådgiving og profilering. Konsernet har sterk forankring i Innlandet med både lokalt eierskap og lokal forretningsutvikling.

hamarregionen

Hamarregionen Utvikling (HRU) fungerer som næringsetat for kommunene Hamar, Løten og Stange. Hovedformålet er å stimulere til nyskapning, entreprenørskap og generell næringsutvikling i disse kommunene, og å profilere regionen som et attraktivt sted å bo og arbeide.

Hawkhill er et internasjonalt rådgivningsfirma med ekspertise innenfor tidligfase utvikling av teknologi og bedrifter, samt finansiering av- og investering i bedrifter.

Suksess er tre små, men viktige ord; Lytte, forstå og løse. HeadIT tilbyr et dedikert og samstemt elitelag med god forretningsforståelse, pedagogiske evner og blikk for verdiskapning, slik at våre kunder vil nå dagens- og fremtidige målsetninger.

HK data utvikler fagsystem for oppvekst-, velferd- og helsesektoren i Norge.  Våre kunder har behov for et verktøy for sikker håndtering og strukturert arbeid med sensitiv informasjon, samtidig som deres fagspesifikke registreringsbehov må være godt ivaretatt

IOPS er Helsenett-godkjent og betjener SMB-markedet innenfor IT-drift, lagring og sikkerhet. Med automatiserte prosesser og skalerbar bruk av teknologi tilpasset din arbeidshverdag, samt 24/7 vakttelefon, er du alltid er trygg og har forutsigbarhet på både drift og kostnader.

Iterate er et konsulentselskap som jobber med selskaper i digital endring. Vi programmerer, gir råd, leder og designer sammen med våre kunder.

Kong Arthur er en IT-bedrift som tenker utenfor boksen.  Vi er offensive og nytenkende. Våre riddere har samlet årevis av erfaring innen forretningsutvikling, rådgivning, integrasjoner og generell IT-utvikling.

Vi er et kompetansemiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Hedmark, som nettverksbygging, rådgivning og inkubasjonstjeneste innenfor bioteknologi, IKT og spill, samt mat og opplevelser.

Lango

LangO har utviklet en ny og innovativ måte for hvordan bedrifter leverer engelsk språkundervisning til sine ansatte online.

M8 har visuell kommunikasjon/
identitetsbygging som kjerneområde. Enkelt sagt er vår oppgave å oversette en bedrifts eller organisasjons DNA og strategi til et visuelt språk som snakker like mye til hjertet som til hjernen, slik at de blir synlige på riktig måte og kan oppnå målene sine.

Making View er et selskap med base i 360 video, avspillerteknologi og VR applikasjonsutvikling.

nt6

NT6 skal være et innovativt og stimulerende miljø der vi pusher hverandre fremover og evner å tenke innovasjon med utgangspunkt i konkrete problemer.

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

Næringsutvikling og øvrige kommunale tjenester, under visjonen «vekst og utvikling».

Vi er Norges fjerde største sparebank. Banken har 170 års historie som leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i regionen.

total innovation logo

Total Innovation er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap i Gjøvikregionen. Vi er nært knyttet til industriklyngen NCE Raufoss, TotAL-gruppen, SINTEF Manufacturing og NTNU på Gjøvik.  Sammen skal vi skape nye attraktive og kompetansebaserte arbeidsplasser i framtidas vekstselskaper.

Innsikt, strategi og teknologi i samspill med gode kolleger og solide kunderelasjoner danner en helhet som øker kvaliteten i de løsningene og tjenestene vi leverer.  Det er i samspillet med andre mennesker at magien skjer og teknologien får verdi, og de gode digitale brukeropplevelsene skapes.

Utvikler systemer for simulering og visualisering i Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) og Mixed Reality (MR). Passer for alt fra byggeprosjekter til industri og subsea.

VI Invest er et investeringsselskap som skal bidra til å fremme innovasjon, skape verdier og en bærekraftig utvikling.

Vårt system er et komplett og effektivt dataverktøy med alt på en plattform, som kalkulasjon, ordrestyring, dokumentasjon, sporing, økonomistyring, analyser og kvalitetsstyring.

Samarbeidspartnere

vrinn logo
hamar katedralskole

Bli medlem i dag!

Medlemskap i IKT Ressursforum Innlandet er åpent for bedrifter som driver en virksomhet i Norge med fokus på informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt bedrifter som leverer kunnskapsbaserte tjenester.

Bli med