Innlandets digitale samlingspunkt

Hva er Digital Innlandet?

Digital Innlandet er et nettverk som jobber for å skape vekst og utvikling

innen IKT-næringen, og samtidig gjøre Innlandet bedre på digitale løsninger.

Vi samler IKT- og kunnskapsbedrifter i Innlandet som på
ulike måter jobber med innovasjon og digital utvikling.

 

Digital Innlandet skal gjøre det enkelt for andre å få tilgang til den kunnskapen og det nettverket de trenger for å kunne utnytte de mulighetene digital teknologi gir.

For å lykkes med å utvikle morgendagens løsninger må vi tenke nytt

og samhandle på tvers av bedrifter og bransjer. 

 

Har du lyst til å samarbeide med oss?

Nettverk

Et nettverk bestående av små og store bedrifter med ulike fortrinn og utfordringer, gir gode muligheter til å lære av hverandre.

 

Som deltager i Digital Innlandet  får du tilgang til nettverksaktiviteter og møteplasser som gir en unik mulighet til å knytte kontakter med potensielle kunder og samarbeidspartnere.

 

Fagforum

Fagforum er møteplasser for deling, læring, relasjonsbygging og utvikling av felles prosjekter. Fagforum er åpne arrangement på tvers av bransjer og sektorer som alle kan delta på. 

 

Fagforumene skal gi kompetanseløft som kommer de ansatte til gode, samt øke virksomhetenes konkurransekraft. 

 

Inkubator

Som deltager i Digital Innlandet får du tilgang til dyktige inkubatorrådgivere hos Total Innovation, Klosser Innovasjon og Skåppå. Inkubatorene bistår ambisiøse entreprenører med å skape nye produkter og tjenester raskere og bedre. De bistår også etablerte bedrifter med å realisere sine innovasjonsprosjekter, som gir bedriftene økt vekst og større konkurransekraft.

Bli en del av nettverket Digital Innlandet

Som deltager i nettverket er du med å utvikle egen og andres virksomhet.
Sammen skaper vi morgendagens løsninger.

 

Bli med i nettverket

Samarbeidspartnere